ProSrdce.Cz: MUDr. Petr Bouchal
Kardiologická ordinace
Kardiologická ordinace > Spolupracujeme s... > Koronarografie

Koronarografie

Koronarografie je rentgenové vyšetření koronárních (věnčitých) tepen, které zásobují a vyživují srdeční sval. Toto vyšetření umožňuje posoudit místo a rozsah zúžení těchto cév a tak zvážit Vaši další léčbu. Vyšetření se provádí za krátkodobé (1-2 denní) hospitalizace v nemocnici nebo dnes většinou již   ambulantně.

A co Vás v nemocnici čeká ?

Přijdete ve stanovený termín do nemocnice, kde budete přijati na kardiologickou kliniku. V tentýž nebo následující den Vám bude provedeno vyšetření. Výkon bude probíhat na  moderním katetrizačním sálku, kde Vám vyšetřující lékaři v místním znecitlivění zavedou stehenní tepnou cévku – katetr do srdečních tepen. Cévkou se vstřikuje kontrastní látka, která umožní sledovat průtok kontrastní látky věnčitými tepnami. Obraz cévního řečiště je zachycen na rtg obrazovce a digitálně uložen. Samotné vyšetření trvá cca 30-90min.. Během celého vyšetření budete pečlivě sledování a monitorováni.O výsledku vyšetření budete předběžně informováni bezprostředně po ukončení vyšetření. Při propuštění budete seznámeni s doporučením indikační komise dalšího postupu. Jde o tyto možnosti:

1. V případě, že je nalezeno částečné zúžení některé srdeční cévy, mohou se vyšetřující lékaři rozhodnout tuto cévu ošetřit katetrizačně - tzv. koronární angioplastikou, eventuálně s použitím stentu.

2. Pokud rentgenové snímky svědčí pro závažnější postižení jedné nebo více srdečních tepen, může Vám být navrženo chirurgické operativní řešení bypassem. Pozvání k operaci bývá většinou v termínu 1 - 2 měsíců, v akutním případě ihned.

3. Jestliže nález neumožňuje intervenční zákrok, bude Vám navrženo konzervativní řešení (bez operace). Další léčba pak závisí na ošetřujícím kardiologovi.

Po vyšetření bylo dříve  nutné ležet 12 hodin na zádech s kompresí (sáček s pískem) v místě pokud bylo  místo vpichu katetru v třísle.

Dnešní moderní přístup přes zápěstní tepnu umožňuje včasnou mobilizaci a propuštění  v odpoledních hodinách domů.

Na závěr ……

První ošetření srdečních tepen balónkovým katetrem provedl Andreas Grüntzig v Curychu roku 1977.

Pracoviště, na které jste byli odesláni – I.interní klinika FN Bohunice - provádí 7-10 vyšetření denně již od roku 1993.
Na ambulanci kliniky Vás přijme MUDr. Martina Šišáková a předá Vás do péče katetrizačního týmu pod vedením MUDr. Petra Kaly. Dalšími lékaři tohoto týmu jsou MUDr. Otakar Boček, MUDr. Petr Jeřábek , MUDr. Petr Neugebauer a další  zkušení kolegové.  K přijetí do nemocnice si neopomeňte zajistit laboratorní vyšetření krve.

Nutno ještě podotknout, že tato vyšetřovací metoda se v dnešní době využívá i jako neprodlené ošetření pacienta s akutním infarktem myokardu, kdy se katetrem zprůchodní nebo ošetří koronární tepna.

Pokud máte další dotazy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře nebo na naši ordinaci.

*/