ProSrdce.Cz: MUDr. Petr Bouchal
Kardiologická ordinace
Kardiologická ordinace > Spolupracujeme s... > Kardiochirurgická operace

Kardiochirurgická operace

Nemocní jsou doporučeni ke kardiochirurgické operaci nejčastěji ze 2 důvodů.
K řešení ischemické choroby srdeční- /k revaskularizaci myokardu- bypassové operaci /nebo k operaci srdeční chlopně. Někdy může jí o kombinovaný výkon.

Příprava k operaci začíná u ošetřujícího kardiologa, který pomocí neinvazivních metod stanoví diagnosu nemocného a především stupeň závažnosti nemoci. Poté nastupuje rozvaha-, zda jsou již splněna indikační kriteria k operaci a především z hlediska nemocného- zda je zisk operace vyšší než vždydoprovázející riziko operace.

Prvním krokem na kardiochirurgickém pracovišti je provedení srdeční katetrizace během krátkodobé hospitalizace, kdy je lékaři zjištěn stav srdečních struktur, jejich funkce, stav věnčitých tepen a chlopenního aparátu.
Na indikační komisi kardiochirurgického pracoviště pak následuje rozbor subjektivních potíží nemocného, jeho přidružených nemocí a nálezu z katetrizace. Pokud je doporučena operace, pozvání k operaci následuje podle akutnosti stavu nejdéle do 2-3 měsíců.

V době operace je snaha zkrátit dobu hospitalizace co nejvíce. Umožňují to především stále modernější a šetřivější metody operace, omezení rozsahu sternotomie- jizvy, omezení doby operace a stále častější operace bez mimotělního oběhu na bijícím srdci. Po operaci je krátkodobý pobyt na Jednotce intenzivní péče a dále na oddělení. Podle stavu je 7. až l0. pooperační den nemocný propuštěn s doporučením o převzetí do další ambulantní péče.
Po operaci je nadále nezbytná dobrá spolupráce nemocného s lékaři- jak praktickým, tak internistou nebo kardiologem.
V případě operace náhrady srdeční chlopně je nezbytná protisrážlivá léčba Warfarinem. Monitorování léčby je ve spolupráci s praktickým lékařem pravidelné po 4-8 týdnech.
Po operaci bypassu je zavedena tzv sekundární prevence léky, které zamezují návrat nemoci nebo zpomalují progresi celkového aterosklerotického onemocnění. Vedle léků, které upravují krevní tlak, omezují krevní srážlivost/ Anopyrin/ a chrání srdce před arytmiemi- betablokátory/ a upravují vyšší hladiny cholesterolu . První a hlavní podmínkou je úprava životosprávy: vynechání živočišných tuků ve stravě, redukce nadváhy, ukončení kouření a zavedení aktivní pohybové aktivity do denního života.
Prvním pomocníkem při změně životních návyků může být pobyt v lázních , které jsou do 6 měsíců po operaci, plně hrazeny ZP.Podle efektivity balneoterapie a přístupu nemocného ke své nemoci lze lázně v dalších letech zopakovat.
Návrat do zaměstnání po úspěšné operaci lze podle stavu a také dle profesní motivace nemocného čekat mezi 4-6 měsíci.

*/