Zdravotní ústav

Zdravotní ústav Gorkého 6, Brno, odd. podpory zdraví,
MUDr. Bártlová, 541 421 219,
každou středu bez objednání po celý den nebo jindy po telefonické domluvě.