ProSrdce.Cz: MUDr. Petr Bouchal
Kardiologická ordinace
Kardiologická ordinace > Kde Vám poradí > Cestujete letecky?

Cestujete letecky?

Letecká doprava a pacienti s kardiovaskulárními chorobami

V posledním desetiletí dochází k prudkému růstu individuální letecké dopravy, kdy je přibližně miliarda lidí ročně přepravena letadlem. Je zároveň nejbezpečnější formou dopravy, ale neplatí to pro klienty s akutním nebo chronickým oněmocněním srdce a cév. Česká republika patří v EU na přední místo ze zemí, kde jsou kardiovaskulární choroby hlavní příčinou úmrtí. Nepříznivý stav se v současnosti díky možnostem kurativní a paliativní léčby mění, a proto se počet cestujících se stabilizovanou kardiovaskulární chorobou zvyšuje. Přesto je nejčastější příčinou náhlých příhod a smrti na palubě letadla. Spektrum komplikací, které mohou nastat během letu zahrnuje akutní koronární syndrom, synkopu, arytmie, srdeční selhání, edém dolních končetin a akutní ischémii dolní končetiny. Pro dálkové lety jsou značným nebezpečím i další zdravotní problémy jako hluboká žilní trombóza a s ní spojené komplikace plicní a paradoxní embolizace. Ty se ovšem projeví až po skončení letu nebo v několika následujících týdnech.

Barometrický tlak na úrovni moře je 760 mm Hg. Většina letadel komerčních letů se pohybuje v letové výšce 8 500 – 13 500 metrů, kdy je v kabinách uměle udržován tlak 565 mmHg, odpovídající výšce 1 500 – 2 400 metrů. V důsledku sníženého přísunu kyslíku se snižuje fibrinolytická aktivita endotelu, zvyšují se faktory krevního srážení a spolu se sníženou vlhkostí dochází k dehydrataci organismu. Dlouhodobá imobilizace je také negativním faktorem přispívajícím k poruše homeostázy, jenž je zdravou osobou poměrně snadno kompenzovaná mírnou hyperventilací a tachykardií. Avšak klienta trpícího srdeční nebo chronickou plicní nemocí mohou kompenzatorní mechanizmy destabilizovat. Proto je nanejvýš vhodné pro tyto pacienty, aby před letem požádali svého lékaře o rady, informace a případnou úpravu léčby.

Kardiovaskulární kontraindikace cestování letadlem:

 • Komplikovaný infarkt myokardu ( s kardiopulmonální resuscitací) - 6 týdnů
 • Nekomplikovaný infakrt myokardu v posledních 3 týdnech
 • Nestabilní angina pectoris
 • Akutní srdeční selhání , pokročilé chronické srdceční selhání (NYHA IV)
 • Aortokoronární bypass, operace chlopně v posledních 14 dnech
 • Koronární intervence (PTCA, kardioverse) v posledních 7 dnech
 • Implantace stimulátoru nebo defibrilátoru v posledních 7 dnech
 • Přítomnost nebo podezření na pneumotorax
 • Významné síňové a komorové arytmie nekontrolované farmakologicky
 • Těžká plicní hypertenze
 • Těžká chlopenní vada
 • Cévní mozková příhoda v posledních 2 týdnech
 • Doporučení lékařů kardiovaskulárním pacientům
 • Zdravotní komplikace cestujících v letecké dopravě lze minimalizovat adekvátní přípravou nemocného na let. Předletové vyšetření je indikováno u těchto skupin pacientů:
 • Pacienti se stabilní kardiovaskulární chorobou (NYHA I a II) s přidruženou nemocí např. DM, astma, hypertenze
 • Pacienti se stabilní kardiovaskulární chorobou starší 65 let, při letu delším 6 hodin.
 • Kardiaci, užívající pravidelně několik druhů léků
 • Kardiaci, kteří byli v posledních 3 měsících hospitalizováni
 • Pacienti s kardiovaskulární chorobou omezující jejich aktivitu (NYHA III).

Vyšetření by mělo obsahovat:

 • Anamnézu se zaměřením na kadiopulmonální onemocnění, bolesti na hrudi, dušnost, rizikové faktory žilní trombózy, možné chirurgické zákroky.
 • Fyzikální vyšetření včetně kontroly krevního tlaku a u pacientů s anamnézou dušnosti pak vyšetření Sp O2 oxymetrem
 • Pacienti s přidruženou plicní chorobou by měli být vyšetřeni na plicním oddělení (spirometrie).
 • EKG (kardiaci by měli cestovat s kopií současného EKG záznamu)
 • Pacienti s námahovou dušností (NYHA II a III) nebo anginou pectoris by měli absolvovat zátěžový test, základní laboratorní vyšetření a pacienti s PNO by měli mít kontrolní snímek hrudníku.
 • U pacientů po nekomplikovaném bypassu či chlopenní operaci je možno letět po jednom týdnu, když výsledek krevního obrazu splňuje kritéria ( Hb > 90 ).

Cílem předletové konzultace je :

identifikovat pacienty s kardiovaskulárními kontraindikacemi a rizikové pacienty identifikovat pacienty s vysokým stupněm rizika, poskytnout adekvátní profylaktickou terapii, poučit o možných rizicích dálkového letu, vybavit ho potřebnými léky, lékařskou zprávou i EKG záznamem pacienti se stimulátorem by měli mít s sebou kartu s údaji o přístroji zrevidovat dosavadní terapii a doporučit její adekvátní úpravu poskytnout klientovi potřebnou pomoc a vybavit ho informacemi pro případné jednání s lékařským reprezentantem.

Stránku připravila Kateřina Michlová, sestra kardiologické ordinace.

*/