ProSrdce.Cz: MUDr. Petr Bouchal
Kardiologická ordinace
Kardiologická ordinace > Kardiologická vyšetření > Holterovské 24-hodinové EKG - monitorování

Holterovské 24-hodinové EKG - monitorování

Jedná se o neinvazivní vyšetření, které přináší mnoho informací o kardiovaskulárním oběhu - posoudí srdeční rytmus, jeho poruchy a možnou přítomnost ischemické choroby srdeční.
K záznamu 24-hodinového EKG používáme moderní systém záznamu dat .
Věnujte, prosím, pozornost výkladu sestry, která Vám přístroj napojuje a snažte se dodržet dohodnuté časové termíny, zejména pak návrat přístroje. Kvalitní záznam vyžaduje také Vaši spolupráci - především mechanickou ochranu svodů EKG a dodržení dalších zásad se kterými Vás seznámí sestra. Toto napojení trvá 10 až 15 minut. Úvodem Vám sestra připraví klidový záznam EKG. Poté Vám na hrudník nalepí snímací elektrody, které připojí svody k záznamníku. Tento je umístěn na opasku nebo zavěšen kolem krku, je přibližně stejné velikosti jako walkman. Aby nedošlo k nepřesnostem v záznamu, případně k poškození přístroje, musíte se vyvarovat pohybu v blízkosti silných magnetických polí, elektromotorů. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Během vyšetření není nutné žádné další omezení. Snažte se zachovat běžný denní režim na který jste zvyklí. Pokud se Vaše činnosti vyskytují pouze při některé specifické činnosti nebo v určité situaci, je dobré tuto situaci cíleně navodit, aby se potíže prokázaly.
K správnému vyhodnocení Vašeho vyšetření je nutno věnovat pozornost při vyplnění „Pacientova diáře“, který Vám sestra dá v ordinaci. Tento diář obsahuje mimo jiné Vámi zaznamenané informace o Vašich činnostech s časovým rozlišením klidového stavu, fyzické zátěže, spánku atd. V případě, že máte dojem vyvolaných obtíží, máte možnost upřesnit a popsat jejich charekter do diáře. Také neopomeňte zapsat léky, které užíváte, do příslušné kolonky diáře. Toto všechno jsou velmi důležité informace pro lékaře, který provádí vyhodnocení záznamu.
Výsledek (vyhodnocení záznamu) je náročný na čas. Záznam je běžně vyhodnocen během 7 - 10 dnů. V případě akutní potřeby vyhodnocení v kratším termínu upozorněte prosím sestru - vše je možné v mimořádných případech domluvit, proto prosím vyplňte Vaši adresu a telefonní číslo do diáře.

*/