ProSrdce.Cz: MUDr. Petr Bouchal
Kardiologická ordinace
Kardiologická ordinace > Spolupracujeme s... > Elektrofyziologické vyšetření

Elektrofyziologické vyšetření

Toto vyšetření je indikované u stavů poruch srdečního rytmu, kdy vznikají náhlé záchvaty tachykardií - rychlého tepu o frekvenci 120-220/min.
Tato moderní a stále se vyvíjející diagnostická metoda umožňuje řešit poruchy srdečního rytmu, které byly dříve neléčitelné nebo tlumeny farmakoterapií.
Vyšetření se provádí za krátkodobé hospitalizace na kardiologické klinice lékaři specializovanými na srdeční arytmie.
Probíhá na katetrizačním sálku při plném vědomí, kdy v místním znecitlivění se žilní cestou - podklíčkovou a tříselnou žílou zavedou katetry do srdečních dutin a vyhledá se zdroj poruchy rytmu. Vyšetření je nebolestivé, je však náročné na čas - trvá 2 až 5 hodin.
Po vyšetření následuje léčebný zákrok - přerušení zdroje arytmie pomocí radiofrekvenční energie.
Úspěsnost a trvání efektivity výkonu se pohybuje podle typu arytmie 70-90%. Většinou není již třeba po výkonu užívat antiarytmickou medikaci, nebo lze dávky léků výrazně snížit.

Od podzimu 2004 zavedla 1. interní a kardiologická klinika FN Bohunice ve spolupráci s dr. Martinem Fialou novou metodu RFA do běžné klinické praxe.

Jedná se řešení paroxysmálních fibrilací síní pomocí RF ablace plicních žil, a tím zamezení vzniku těchto arytmií. Tomuto zákroku předchází vyšetření srdce jícnovou echokardiografií k vyloučení trombů v srdci, zavedení protisrážlivé léčby na dobu cca měsíce, která po výkonu 1 měsíc pokračuje. Výsledky jsou velmi slibné zvláště pro nemocné s opakovanými, ne trvalými záchvaty fibrilace síní.
Po zákroku je vhodný 2-3 denní klidovější režim sloužící ke zhojení míst vpichu.

Osobní zkušenosti u nemocných naší ordinace s touto metodou jsou velmi dobré. Většinou už je totiž nemusíme po zákroku nazývat nemocnými - jsou trvale vyléčeni.

*/