Lékaři bez hranic o.p.s. (Médecins Sans Frontieres)

Podpora kolegům v místech, světa,  kde bych si  vůbec nebyl jistý.