Cestujete letecky?

Letecká doprava a pacienti s kardiovaskulárními chorobami

V posledním desetiletí dochází k prudkému růstu individuální letecké dopravy, kdy je přibližně miliarda lidí ročně přepravena letadlem. Je zároveň nejbezpečnější formou dopravy, ale neplatí to pro klienty s akutním nebo chronickým oněmocněním srdce a cév. Česká republika patří v EU na přední místo ze zemí, kde jsou kardiovaskulární choroby hlavní příčinou úmrtí. Nepříznivý stav se v současnosti díky možnostem kurativní a paliativní léčby mění, a proto se počet cestujících se stabilizovanou kardiovaskulární chorobou zvyšuje. Přesto je nejčastější příčinou náhlých příhod a smrti na palubě letadla. Spektrum komplikací, které mohou nastat během letu zahrnuje akutní koronární syndrom, synkopu, arytmie, srdeční selhání, edém dolních končetin a akutní ischémii dolní končetiny. Pro dálkové lety jsou značným nebezpečím i další zdravotní problémy jako hluboká žilní trombóza a s ní spojené komplikace plicní a paradoxní embolizace. Ty se ovšem projeví až po skončení letu nebo v několika následujících týdnech.

Barometrický tlak na úrovni moře je 760 mm Hg. Většina letadel komerčních letů se pohybuje v letové výšce 8 500 – 13 500 metrů, kdy je v kabinách uměle udržován tlak 565 mmHg, odpovídající výšce 1 500 – 2 400 metrů. V důsledku sníženého přísunu kyslíku se snižuje fibrinolytická aktivita endotelu, zvyšují se faktory krevního srážení a spolu se sníženou vlhkostí dochází k dehydrataci organismu. Dlouhodobá imobilizace je také negativním faktorem přispívajícím k poruše homeostázy, jenž je zdravou osobou poměrně snadno kompenzovaná mírnou hyperventilací a tachykardií. Avšak klienta trpícího srdeční nebo chronickou plicní nemocí mohou kompenzatorní mechanizmy destabilizovat. Proto je nanejvýš vhodné pro tyto pacienty, aby před letem požádali svého lékaře o rady, informace a případnou úpravu léčby.

Kardiovaskulární kontraindikace cestování letadlem:

Vyšetření by mělo obsahovat:

Cílem předletové konzultace je :

identifikovat pacienty s kardiovaskulárními kontraindikacemi a rizikové pacienty identifikovat pacienty s vysokým stupněm rizika, poskytnout adekvátní profylaktickou terapii, poučit o možných rizicích dálkového letu, vybavit ho potřebnými léky, lékařskou zprávou i EKG záznamem pacienti se stimulátorem by měli mít s sebou kartu s údaji o přístroji zrevidovat dosavadní terapii a doporučit její adekvátní úpravu poskytnout klientovi potřebnou pomoc a vybavit ho informacemi pro případné jednání s lékařským reprezentantem.

Stránku připravila Kateřina Michlová, sestra kardiologické ordinace.