ProSrdce.Cz: MUDr. Petr Bouchal
Kardiologická ordinace
Kardiologická ordinace > Kardiologická vyšetření > Holterovské 24-hodinové monitorování krevního tlaku

Holterovské 24-hodinové monitorování krevního tlaku

Holterovské 24-hodinové TK monitorování je neinvazivní měření krevního tlaku oscilometrickou metodou (metodou posuzující změny objemu).
Toto monitorování je nejuznávanější metodou ke zjištění abnormálních hodnot krevního tlaku nebo u léčených nemocných posouzení správné léčby.
Při měření je důležitá spolupráce pacienta s přístrojem. Při každém měření, které je přístrojem předem avizováno zvukovým signálem, je důležité uvolnit paži na níž je manžeta a nechat ji po dobu měření v klidu. Měření je prováděno automaticky podle programu, v denní dobu většinou po 20 minutách a v noci po 1 hodině. Vlastní přístroj je umístěn na opasku a je přibližně stejné velikosti jako walkman. Aby nedošlo k nepřesnostem v záznamu, případně k poškození přístroje, musíte se vyvarovat pohybu v blízkosti silných magnetických polí, elektromotorů. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Během vyšetření není nutné žádné další omezení. Výsledek (vyhodnocení záznamu) Vám lékař předá zpravidla za 20 – 30 minut po ukončení monitorování.

*/